Stichting N.O.O.K
Opgericht in januari 2004
onder auspiciën van de N.P.O
Slide

Contact

Wilt u meer informatie dan verzoeken wij u contact op te nemen!

Aangeslotenen kunnen hologrammen bestellen (€ 0,12 per stuk) bij de secretaris Roel den Dulk

Adregegegvens:

Dhr. R. den Dulk (secretaris) Meander 251 6825 MC Arnhem tel.: 06-11520372

Betaalgegevens:

Banknummer: 66.74.37.282 t.n.v. Stichting N.O.O.K. te Arnhem IBAN NL08 INGB 0667 4372 82 BIC: INGBNL2A